تبلیغات
RLDCM - فیزیک
green earth for every person

فیزیک علم ماده و حرکت آن و همین‌طور فضا و زمان است. این علم از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم و بار استفاده می‌کند. یکی از کارهای اصلی این علم اندازه‌گیری کمیتهای مختلف و پیدا کردن روابط بین این اندازه‌ها است و برای همین فیزیک را علم اندازه‌گیری خوانده‌اند.

امروزه فیزیکدان‌ها سامانه‌های بسیاری را بررسی می‌کنند: از ساختارهای بسیار بزرگ مانند کهکشان‌ها گرفته تا ذرات بی‌نهایت ریز و حتی سیستم‌های اقتصادی، زیستی،محیطی و مانند آن‌ها.

 

یکی از دانشمندان بزرگ فیزیک گفته:"زندگی یک بازی پیچیده است که خدا آن را ترتیب داده و ما مهره های این بازی هستیم. این بازی پایانی دارد که فقط خدا از آن آگاه است ولی قوانینی نیز دارد که برای ما معلوم نیست و هدف و وظیفه ی ما در این بازی شناخت همین قوانین است. کسی که بتواند بهتر و بیشتر از سایر مهره ها این قوانین را بشناسد، جلوتر است؛ و این قوانین فیزیک نام دارد."

این کلمه ریشه‌ای یونانی ‌دارد. در یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت است

نظریه‌ها و مفاهیم

یکی از اهداف فیزیک توصیف تمام پدیده‌های طبیعی قابل مشاهده برای بشر توسط قوانین ریاضی (به اصطلاح کمی کردن طبیعت)می‌باشد. تا قبل از قرن بیستم با دسته بندی پدیده‌های قابل مشاهده تا آن روز متوجه شدند که طبیعت از ذرات مادی و دو نوع برهمکنش بین آنها(گرانشی و الکترومغناطیسی) ومفهوم گرما (و نور که معلوم شد موج الکترو مغناطیسی است)تشکیل شده است. برای توصیف این پدیده‌ها به نظریه‌هایی در مورد برهمکنشها و گرما و نحوه حرکت اجسام مادی (به اصطلاح دینامیک طبیعت) احتیاج بود که سه نظریه

۱-مکانیک کلاسیک (گرانش و دینامیک)

۲-نظریه الکترومغناطیس(برهمکنشهای الکترومغناطیسی)

۳-نظریه ترمودینامیک (گرما که مشخص شد حرکت آماری ذرات است و با نظریه مکانیک آماری توضیح داده شد)

این پدیده‌ها را توضیح می‌دادند. که به مجموع این نظریه‌ها فیزیک کلاسیک گفته می‌شود.

در ابتدای قرن بیستم پدیده‌هایی مشاهده شدند که توسط این نظریه‌ها قابل توصیف نبودند. بعد از پیشرفتهای بسیار بنیادی در ربع اول قرن بیستم نظریه‌های فیزیکی با نظریه‌های کاملتری که این پدیده‌ها را نیز توصیف می‌کردند جایگزین گشتند. مهم‌ترین تغییر تشکیل دو دینامیک متفاوت برای اجسام ریز و اجسام بزرگ است.چون دینامیک اجسام بزرگ از لحاظ فلسفی به دینامیک قبلی نزدیکی زیادی دارد( بر خلاف دینامیک اجسام ریز که فلسفه‌ای کاملاً متفاوت با آن دو دارد) نظریه‌ها به دو دسته استفاده کننده از دینامیک بزرگ (اصطلاحاً کلاسیک) و کوانتمی تقسیم شدند.نظریه‌های فیزیک مدرن عبارت اند از:

۱-نسبیت عام (برهمکنش گرانشی و دینامیک اجسام بزرگ)

۲-مکانیک کوانتمی (دینامیک اجسام ریز)

۳-مکانیک آماری (حرکت آماری ذرات بر پایه دینامیک کوانتمی)

۴- الکترودینامیک کلاسیک (برهمکنش الکترومغناطیسی و نسبیت خاص)

بعدها با پیدا شدن دو برهمکنش دیگر (برهمکنش هسته‌ای قوی و برهمکنش هسته‌ای ضعیف) برای فرمولبندی آنها هم اقدام شد و از نسبیت خاص برای تمام نظریه‌ها استفاده شد و کل نظریه‌ها عبارت شدند از :

۱- نسبیت عام

۲-مکانیک آماری

۳- الکترودینامیک کوانتمی QED (برهمکنش الکترومغناطیسی و دینامیک کوانتمی)

۴-کرومودینامیک کوانتمی QCD (برهمکنش هسته‌ای قوی و دینامیک کوانتمی)

۵-نظریه ضعیف کوانتمی (برهمکنش هسته‌ای ضعیف و دینامیک کوانتمی بعداً با تلفیق با الکترودینامیک نظریه الکترو ضعیف کوانتمی را ساخت)

تمام این نظریه‌ها به جز نسبیت عام از دینامیک کوانتمی استفاده می‌کنند. به مجموعه‌ای ازQED وQCD ونظریه ضعیف اصطلاحآ مدل استاندارد ذرات بنیادی گفته می‌شود.

امروزه بسیاری از فیزیکدانان به دنبال متحد کردن چهار برهمکنش (نظریه وحدت بزرگ) می‌باشند که مشکل اصلی وارد کردن گرانش و استفاده از دینامیک کوانتمی برای گرانش می‌باشد. نظریه‌های گرانش کوانتمی و به خصوص نظریه ریسمان از نمونه‌های این تلاشها است. همچنین بیشتر نظریه‌های جدید از مفهومی به نام میدان استفاده می‌کنند که به نظریه‌های میدان مشهور هستند.

گرایش‌های گوناگون فیزیک

جدول زیر بسیاری از زمینه‌ها و زیرزمینه‌های فیزیک به همراه نظریه‌های مربوط و مفاهیم به کار رفته در آنها را در بر می‌گیرد.

زمینه زیرزمینه‌ها نظریه‌های اصلی مفاهیم
اخترفیزیک کیهان‌شناسی، گرانش، اخترشناسی انرژی-بالا، اخترشناسی سیاره‌ای، فیزیک پلاسما، فیزیک فضا، اختر فیزیک ستاره‌ای مهبانگ، تورم کیهانی، نسبیت عام، قانون گرانش عمومی نیوتن سیاهچاله، تابش زمینه کیهانی، ریسمان کیهانی، کیهان، انرژی تاریک، ماده تاریک، کهکشان، گرانش، موج گرانشی، تکینگی گرانشی، سیاره، منظومه شمسی، ستاره، ابرنواختر، عالم
فیزیک اتمی، مولکولی و اُپتیک فیزیک اتمی، فیزیک مولکولی، اختر فیزیک اتمی و مولکولی، فیزیک شیمی، اُپتیک، فوتونیک اُپتیک کوانتمی، شیمی کوانتمی، علم اطلاعات کوانتمی فوتون، اتم، مولکول، پراش، نور، موج الکترومغناطیسی، لیزر، قطبش، خط طیفی،اثر کازیمیر
فیزیک ذرات فیزیک هسته‌ای، اخترفیزیک هسته‌ای، اخترفیزیک ذره‌ای، پدیدار‌شناسی فیزیک ذره‌ای مدل استاندارد، نظریه كوانتمی میدان، الکترودینامیک کوانتومی، کرومودینامیک کوانتومی،‌ نظریه الکتروضعیف، نظریه میدان موثر، نظریه میدان شبکه‌، نظریه ‌پیمانه‌ای شبکه، نظریه پیمانه‌ای، ابرتقارن، نظریه وحدت بزرگ، نظریه ریسمان، نظریه ابرریسمان، نظریه-م نیروهای پایه در فیزیک (گرانشی، الکترومغناطیسی، ضعیف و قوی)، ذرات بنیادی، اسپین، ضدماده، شکست تقارن خودبخود، نوسان نوترینو، مکانیسم الاکلنگی، پوسته، ریسمان، گرانش کوانتمی، نظریه همه چیز، انرژی خلاء
فیزیک ماده چگال فیزیک حالت جامد، فیزیک فشاربالا، فیزیک دما پایین، فیزیک سطح، نانو اندازه، فیزیک پلیمر نظریه بی‌سی‌اس، موج بلوخ، گاز فرمی، مایع فرمی، نظریه بس ذره‌ای حالت‌های ماده (گاز، مایع، جامد، چگالش بوز-اینشتین، ابررسانایی، ابرشاره)، رسانایی الکتریکی، مغناطیس، خودسامان‌دهی، اسپین
فیزیک کاربردی فیزیک شتاب‌دهنده‌ها، صوت شناسی، زیست‌فیزیک، فیزیک شیمی، فیزیک مکاتبه، اکونوفیزیک، مهندسی فیزیک، دینامیک سیالات، ژئو‌فیزیک، مهندسی و علم مواد، فیزیک پزشکی، نانوتکنولوژی، اُپتیک، شمی فیزیکی،‌ فیزیک شمارش، فیزیک پلاسما، دستگاه‌های حالت جامد، شیمی کوانتمی، الکترونیک کوانتمی، علم اطلاعات کوانتمی، دینامیک حامل همه همه

 جستارهای وابسته

 • نجوم
 • فیزیک نظری
 • الکتریسیته
 • فهرست فیزیکدانان
 • جایزه نوبل فیزیک
 • سال جهانی فیزیک

 منابع

 • ورنر هایزنبرگ، "بازتعبیر کوانتمی رابطه‌های سینماتیکی و مکانیکی " ترجمه احمد شریعتی، مجله گاما ،شماره ۲، ۱۳۸۳، ص۲۵
 • ریچارد فاینمن، "قانون گرانش نمونه‌ای از قوانین فیزیکی" ترجمه رضا بهاری، مجله فیزیک، جلد۲، شماره ۳،۱۳۶۳، ص ۲۲۲
 • آلبرت اینشتین، "تأثیر ماکسول بر ساخت مفهوم واقعیت فیزیکی" ترجمه محمدرضاکلاهچی، مجله فیزیک، سال ۲۲، شماره ۳و۴، ۱۳۸۳، ص۱۲۲
 • پل دیراک، "دربایستهای نظریه فیزیکی بنیادی" ترجمه محی‌الدین شیخ‌الاسلامی، مجله فیزیک، جلد ۲، شماره ۲، ۱۳۶۳، ص۷۳
 • جرج گاموف، "سرگذشت فیزیک"، رضا اقصی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۹

 • Brian Greene, The Elegant Universe, Vintage, 2000
 • W.Heisenberg , The Physicist's Conception Of Nature, Greenwood Press, p 25
 • Griffiths, David J. Introduction to Elementary Particles 1987


 پیوند به بیرون

 

 

 • وب‌گاه کانون دانش
 • وب‌گاه آن‌لاین فیزیک (برای دیدن این سایت مرورگر اینترنت اکسپلورر توصیه می‌شود)
 • لینک‌های فیزیک
 • IPho.ir وب‌گاه سی و هشتمین المپیاد جهانی فیزیک در اصفهان
 • ipsteachers.com وب‌گاه اتحادیه انجمن‌های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران
 • فیزوِب وب‌گاه فارسی فیزیک ایران و جهان

 عمومی (به زبان‌های دیگر)

 • Physics2005.org وب‌گاه سال جهانی فیزیک ۲۰۰۵
 • PhysicsCentral.com
 • Physicsweb
 • A Century of Physics دربارهٔ تاریخ فیزیک

 سازمان‌ها (ایرانی)

 • PSI.ir وب‌گاه انجمن فیزیک ایران
 • IAMP.hbi.ir وب‌گاه انجمن فیزیک پزشکی ایران
 • IPM.ir وب‌گاه مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
 • Geophysics.ut.ac.ir وب‌گاه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 • HUPAA.com وب‌گاه انجمن علمی فیزیک دانشگاه هرمزگان
 • ASI.ir وب‌گاه انجمن نجوم ایران
 • iasa.ir وب گاه آکادمی علوم فضایی ایران
 • physics olympiad وب گاه آموزش المپیاد فیزیک ایران

 سازمان‌ها (غیر ایرانی)

 • AIP.org وب‌گاه بنیاد فیزیک آمریکا
 • EPS.org وب‌گاه انجمن فیزیک اروپا
 • IOP.org وب‌گاه بنیاد فیزیک
 • APS.org وب‌گاه انجمن آمریکایی فیزیک
 • SPSNational.org وب‌گاه انجمن دانشجویان فیزیک
 • Sigma Pi Sigma وب‌گاه سیگما پی سیگما
 • JURP وب‌گاه مجلهٔ آنلاین تحقیقات دانشجویی در فیزیک
 • NASA وب‌گاه ناسا
 • IAEA.org وب‌گاه موسسه بین‌المللی انرژی اتمی
 • http://aapt.org وب گاه انجمن معلمان فیزیک آمریکانوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 آبان 1388 توسط رضا سمیعی
درباره وبلاگ
با عرض سلام و خیرمقدم از شما بازدید کننده محترم در خواست می شود تا چنانچه مقاله ای را خواستید در قسمت پست الکترونیکی ویا در قسمت ارتباط با ما درمیان بگزارید.
نظر سنجی
مطالب این وبلاگ چگونه است؟

نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
.

آمار کلی بازدید کنندگان

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار